Vallensbæk kunstnergruppe (vbkg.dk)

Om gruppen


.

Kunstner gruppen

Kunstnersammenslutninger
er et enestående dansk fænomen og mange udenlandske kunstnere har undrende og misundelige set til, hvordan danske kunstnere har kunnet finde sammen.

Vallensbæk kunstnergruppe
I 2016 har en række kunstnere i Vallensbæk besluttet, at skabe en lokal kunstnergruppe, på tværs af de grupper der eksistere i forvejen. Til fordel for alle kunstnerne i kommunen og lokalsamfundet mf.

Formålet

Formålet med gruppen er at hjælpe, støtte og inspirere hinanden, og fremstå som en gruppe ved, og kunne løfte større projekter så som kunstnerruten.

Med gruppen skaber vi nu mulighed for at præsentere publikum, for nye og aktuelle værker som kunstnerne ellers må kæmpe enkeltvis for, at præsentere gennem dyre gallerier eller diverse udstillingssteder.

Det bliver også muligt, løbende at informere kunst-intresseret om aktiviteter blandt gruppens medlemmer, via vores nye fælles nyhedsamail system.

Aktiviteter

Events
Foruden den faste årlige event Vallensbæk Kunstnerrute, forventes der afholdt forskellige udstillinger hen over året. 

Medlemsmøder
Kunstnergruppen afholder en række møder iløbet af året.

Formålet er bl.a at informere hinanden om events mm, og få løst praktiske spørgsmål i forbindelse med udstillinger og events.

Herudover at få opdatere informationer, billeder mm. på hjemmesiden, og på andre fælles medier.

På de enkelte møder aftales også, hvilke tiltag der skal foretages frem mod næste møde, samt indholdet af samme.


. .